Privacybeleid

Studio Veltboei vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan je uit welke gegevens wij van je verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Wanneer wij jouw gegevens buiten de EU verwerken zullen wij passende (beveiliging)maatregelen treffen. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met agnes@studioveltboei.nl.


Artikel 1 Wie zijn wij?


Studio Veltboei is een eenmanszaak, gevestigd te (3437 NH) Nieuwegein aan de Ferdinand Bolhage 24. Zij staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78203902. Zij is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.


Artikel 2 Welke gegevens gebruiken wij?


Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die wij van je verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.


Wij verwerken je naam, bedrijfsnaam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren. Je kunt hierbij denken aan de inloggegevens van de systemen waarin jij ons wilt laten werken, agenda-gegevens, en beeld- en/geluidsmateriaal. Wij gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens tot zeven jaar na het einde van onze overeenkomst. Jouw inloggegevens zullen wij binnen 30 dagen na het einde van onze overeenkomst verwijderen.


Om jouw bestelling te beheren zullen wij jouw naam, bedrijfsnaam, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betalingsgegevens tot zeven jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in ons klantenbestand. Dit doen wij uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst, alsmede voor de Belastingdienst.


Wij maken gebruik van een portfolio op onze website en social-media-kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Wij verwerken hierin ontwerpen en screenshots van de voor jou verrichte werkzaamheden met daarbij een link naar jouw website en bedrijfsnaam wanneer jij hier met het aangaan van de overeenkomst geen bezwaar tegen hebt gemaakt. Wij bewaren deze content onbeperkt in ons archief, tenzij jij een verzoek doet tot verwijdering.


Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij jouw naam, eventuele bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens, factuuradres, klantnummer, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens zeven jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze gegevens van jou anonimiseren.


Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij je naam, eventuele bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, klantnummer, bestelnummer en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten na afhandeling verwijderen.


Wij hebben een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken jouw naam, e-mailadres en social-media-account voor direct marketing en social-media-marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van onze nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.


Wij verwerken jouw naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, website of social-media-account en bankrekeningnummer voor affiliate marketing. Wij verwijderen deze gegevens zodra de cookie-periode van de affiliatie is beëindigd of jij geen lid meer bent van het affiliate programma. Wanneer wij zelf affiliatie zijn voor een van onze partners zullen deze partijen cookies op onze website plaatsen. Er worden hierdoor geen persoonsgegevens van jou aan ons kenbaar gemaakt. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiestatement en de privacyverklaringen van deze partijen.


Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics-diensten. Wij hebben een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn hierbij aan de bewaartermijnen van Google gebonden.


Deze dienst maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.


Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerken wij jouw naam, bedrijfsnaam, functie, website en inhoud van jouw bericht. Met het plaatsen van jouw bericht worden deze gegevens zichtbaar voor ons. Recensies over onze diensten kunnen wij op onze website en social-media-kanalen plaatsen uit commercieel belang. Wij verwijderen deze zodra ze niet meer representatief zijn voor onze dienstverlening of jij een verzoek doet tot verwijdering.


Wanneer jij contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om jouw naam en e-mailadres. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor ons. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit. Wij verwerken jouw naam, e-mailadres, eventuele gravatar, website en inhoud van je bericht wanneer jij een reactie op onze artikelen of berichten achter wilt laten. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar voor ons en zullen wij bewaren totdat jij jouw reactie verwijdert of wij ons bericht verwijderen.


Wij verwerken jouw naam, e-mailadres en overige gegevens die van belang zijn voor de desbetreffende training, webinar of freebie wanneer jij je hiervoor inschrijft. Deze gegevens worden verzameld via een inschrijfformulier. Wij bewaren deze gegevens tot jij je uitschrijft. Jij kunt nog opvolgmails krijgen die verband houden met het onderwerp van de training, webinar of freebie waarvoor jij je hebt ingeschreven, dit zal altijd op het aanmeldformulier zijn vermeld. Daarnaast kan het privacybeleid van een derde partij van toepassing zijn op deze gegevens, wanneer jij via deze derde partij een toegangsbewijs aanschaft. Indien het een betaalde webinar of training betreft, verwerken wij tevens jouw factuurgegevens. Deze gegevens bewaren wij 7 jaar conform de regels van de Belastingdienst.


Ten behoeve van jouw persoonlijke account verwerken wij tot slot een wachtwoord. Wij slaan dit wachtwoord versleuteld op in combinatie met jouw e-mailadres en/of gebruikersnaam. Dit doen wij om beveiligingsfraude te voorkomen. Wij bewaren deze accountgegevens totdat jij jouw account verwijdert.


Artikel 3 Hoe verkrijgen wij deze gegevens?


Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat wij inzicht hebben in jouw gegevens wanneer wij in het systeem van onze klant werken om te helpen bij de bedrijfsvoering. Wij verstrekken een verwerkersovereenkomst aan onze klanten waarin wij vermelden hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen.


Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?


De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken.


1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij ons om jouw gegevens in te zien.
2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen. Jij kunt zelf ook een aantal gegevens wijzigen in jouw persoonlijke account.
3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.
4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
5. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij je kunnen leveren.


Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar agnes@studioveltboei.nl. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer wij niet aan je verzoek kunnen voldoen, zullen wij jou laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.


Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?


Wij zullen jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst en externe adviseurs. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.


Artikel 6 Slotbepalingen


Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij je gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar agnes@studioveltboei.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met je gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.